Zasady optymalnej segregacji

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny należy gromadzić do worków, odrębnych na papier, (koloru niebieskiego), metale i tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe (koloru żółtego), szkło (koloru zielonego), odpady ulegające biodegradacji (koloru brązowy). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki należy do obowiązku właściciela nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem:
Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy:

1) do worków koloru niebieskiego:

WRZUCAMY: gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty, książki, torebki papierowe, czysty papier, pudełka i kartony, tekturę falistą i gładką, NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru, torebek plastikowych, worków po wapnie, cemencie, kalkę techniczną, pergaminu, celofanu, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, papieru higienicznego, pampersów, podpasek;

2) do worków koloru żółtego:

WRZUCAMY: butelki plastikowe PET po sokach i napojach bez nakrętek (najlepiej zgniecione ręcznie), butelki i opakowania PE po środkach do prania (tzw. chemia gospodarcza), twarde tworzywa sztuczne, kubki po produktach mlecznych, tacki po owocach i warzywach, plastikowe kartony i opakowania, worki i torebki plastikowe, reklamówki niezabrudzone farbami, rozpuszczalnikami, olejami, puszki po napojach i konserwach, kapsle i inne elementy metalowe, kartony po mleku, napojach, sokach itp.
NIE WRZUCAMY: opakowań po klejach i rozpuszczalnikach, opakowań i butelek po farbach i lakierach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, puszek i innych elementów po farbach, lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe.

3) do worków koloru zielonego:

WRZUCAMY: butelki po alkoholu bez nakrętek, butelki po sokach, mleku, napojach bez nakrętek, szklane opakowania jednorazowe, słoiki.
NIE WRZUCAMY: butelek fajansowych i porcelanowych, naczyń żaroodpornych, szyb okiennych i samochodowych

4) do worków koloru brązowego:

WRZUCAMY: bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki należy do obowiązku właściciela nieruchomości.