Podmioty odbierające nieczystości od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

NAZWA

RODZAJ
ODBIERANYCH
NIECZYSTOŚCI

TELEFON

P.U.K „EMPOL” Sp. z o.o.

34-451 Tylmanowa

os. Rzeka 133

Odpady komunalne

18 26 250 95

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne ŚRODOWISKO Sp. z o.o.

34-146 Stryszów 600

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych

510 120 567

510 120 566

RAMPUL Rafał Leńczowski

32-444 Głogoczów 39

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych

504 739 351

TOI TOI Polska Sp. z o o.
03-044 Warszawa
ul. Płochocińska 29

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych

22 614 59 79