Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

2020

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła – 50 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.


2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła – 40 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%.


2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przez Gminę Lanckoronę w 2018r wyniósł 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Lanckoronę w 2018r wyniósł 61%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Lanckoronę w 2018r wyniósł 0%.


2017

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2017r. wyniósł 30,5%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. wyniósł 0%.


2016

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2016r. wyniósł 29%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016r. wyniósł 0%.


2015

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2015r. wyniósł 30,4%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. wyniósł 0%.


2014

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2014r. wyniósł 65,5%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014r. wyniósł 24,5%.


2013

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2013r. wyniósł 42%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013r. wyniósł 30%.


2012

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2012r. wyniósł 30%.

Osiągnięty przez Gminę Lanckorona oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012r. wyniósł 68%.