Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Lanckorona
ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Lanc

Pobierz: