Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Lanckorona albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lanckorona nr konta:

Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
z dopiskiem opłata za odpady komunalne.

 

Opłatę można uiścić od 1 lipca 2013r.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 14 dnia każdego miesiąca.

 

Worki można zakupić w dowolnie wybranym miejscu lub w Gminnym Zakładzie Budżetowym.
Worki mają być z folii polietylenowej LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów – jak dotychczas.