Aktualności
nadanie imienia Lucka Chorążego stadionowi w Skawinkach

27 maja 2021 r. w trakcie XXVI nadzwyczajnej  sesji Radni Gminy Lanckorona jednogłośnie podjęli na wniosek Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty uchwałę o nadaniu imienia Lucka Chorążego dla obiektu sportowego w Skawinkach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek odczytał uchwałę o nadaniu imienia stadionowi, która została jednogłośnie podjęta przez obecnych na sesji Radnych. Następnie w imieniu mieszkańców Skawinek Radny Bogdan Chorąży podziękował Wójtowi za tę inicjatywę i przypomniał, że obietnica o nadaniu imienia stadionowi padła na ostatnim przed pandemią Biegu Lucka w Skawinkach i teraz została zrealizowana. Postać Lucka Chorążego przybliżył Wójt Tadeusz Łopata,  a Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wręczył kwiaty obecnej na sesji mamie Lucka Chorążego Pani Alicji Chorąży.

 

Wójt podziękował Pani Alicji Chorąży za obecność i podkreślił, że jest dla niego szczególnie ważne uhonorowanie pamięci po śp. Lucku Chorążym poprzez nadanie stadionowi w Skawinkach jego imienia.