Aktualności
nabór fiszek projektowych

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosiło nabór fiszek projektowych

w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

W związku z planowanym w terminie  od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej:

planowane są 2 nabory wniosków,  ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej  /Przedsięwzięcie nr II.2.1./  
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./

 

w ramach zakresu: Rozwój działalności gospodarczej

planowane są 3 nabory wniosków,  ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

  1. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki  /Przedsięwzięcie nr II.1.2./
  2. Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej    /Przedsięwzięcie nr II.2.2/
  3. Rozwój działalności gospodarczej  /Przedsięwzięcie nr II.3.2/

 

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

planowany jest 1 nabór,  ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcie:

  1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO  /Przedsięwzięcie nr II.1.5/

Fiszki należy składać w terminie od 4 do 13 stycznia 2017 r.

– w wersji papierowej w biurze LGD w Lanckoronie, Lanckorona 587 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

– mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Formularze fiszek projektowych na poszczególne zakresy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej – www.gosciniec4zywiolow.pl

Więcej informacji – tel./fax (33) 843 62 18, e- mail:  lgd.gosciniec@gmail.com