Aktualności
MINGO – Małopolski Informator NGO

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkursy


Blisko pół miliona na inicjatywy pszczelarskie

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

 

Czytaj więcej


„Małopolska na Sportowo” 2021

Zarząd Województwa Małopolskiego wspierając upowszechnianie kultury fizycznej i współpracę z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą „Małopolska na Sportowo”.

 

Czytaj więcej


Konkurs „Mecenat Małopolski bis” 2021-2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat Małopolski bis”, na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2021-2022.

 

Czytaj więcej


Wystartował otwarty konkurs ofert
„Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już od dziś mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów konkursowych wynosi 427 500 zł. Termin składania ofert upływa 17 lutego br.

 

Czytaj więcej


Trwa Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy

 

W Małopolsce funkcjonuje 21 Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Zakres wsparcia udzielanego przez instytucje jest bardzo szeroki. Z ofertą można się zapoznać podczas „Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy”. Przygotowano między innymi: konsultacje z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi, porady w zakresie dotacji, szkoleń, projektów unijnych oraz przedsiębiorczości.

 

Czytaj więcej


 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe
fb.com/PozarzadowaMalopolska