Aktualności
małopolski zielony tydzień w gminie Lanckorona – dyżury ekodoradcy

Gmina Lanckorona aktywnie włącza się w obchody Małopolskiego Zielonego Tygodnia, który odbywa się w tym roku pod hasłem „Razem zadbajmy o czyste powietrze”.  

 

Dla mieszkańców zostaną zorganizowane popołudniowe dyżury ekodoradcy, w trakcie których będzie można zasięgnąć informacji o Programie „Czyste Powietrze”, skonsultować się w sprawach dot. złożenia lub rozliczenia wniosku o dotację oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ekodoradca będzie miał ze sobą materiały informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze” oraz formularze CEEB dla budynków i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Wspomniane dyżury odbędą się:

  • w poniedziałek 30.05.22 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Izdebniku, w godz. 16:00-18:00;
  • we wtorek 31.05.22 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie, w godz. 15:30-17:30;
  • we wtorek 31.05.22 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi, w godz. 18:00-20:00;
  • we środę 01.06.22 r. w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Lanckorona, w godz. 17:00-19:00.

Ekodoradca będzie także obecny podczas Rodzinnego Pikniku przy Przedszkolu Samorządowym w Lanckoronie, który odbędzie się 29.05.22 r. w godz. 14:00-15:30, następnie będzie można z nim porozmawiać w godz. 15:30-16:30 w Izbie Muzealnej przy lanckorońskim rynku, gdzie będzie dostępny dla mieszkańców i turystów. W czwartek 02.06.22 r. w Skawinkach w remizie OSP odbędzie się także spotkanie i dyżur dla mieszkańców w godz. 18:00-20:00, a w piątek 03.06.22 r. w Klubie Senior+ będzie miało miejsce spotkanie z ekodoradcą dedykowane seniorom. Również najmłodsi będą edukowani w kwestiach dot. ochrony środowiska i powietrza, ponieważ są planowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie.

 

„Bogata oferta popołudniowych dyżurów ekodoradcy jest skierowana do pracujących mieszkańców naszej gminy, którym umożliwiamy w ten sposób skorzystanie z usług ekodoradcy Programu „Czyste Powietrze”. Pragnę również zwrócić uwagę, że do 30 czerwca br. każdy właściciel nieruchomości z zainstalowanym źródłem ciepła ma obowiązek je zinwentaryzować składając deklarację źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Takie deklaracje będzie miał przy sobie na dyżurach ekodoradca i pomoże w ich wypełnieniu każdemu mieszkańcowi. Jest mi niezmiernie miło, że w działania na rzec ekologii aktywnie zaangażowały się jednostki organizacyjne gminy: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz Gminny Ośrodek Kultury – z tego miejsca pragnę podziękować Pani Dyrektor GBP Monice Zając i Pani Dyrektor GOK Małgorzacie Dziadkowiec za wszelką pomoc w organizacji dyżurów ekodoradcy. Cieszy mnie również fakt, że w działania promujące ekologiczne zachowania będą zaangażowani najmłodsi z Przedszkola Samorządowego  w Lanckoronie oraz seniorzy z Klubu Senior+ w Lanckoronie, działąjącego w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie – podziękowania za zaangażowanie kieruję do Pani Dyrektor Przedszkola Eweliny Leszczyńskiej-Wilk oraz Pani Kierownik GOPS Justyny Młynek-Medoń. Współpraca z tak wieloma partnerami idealnie się wpisuje w hasło tegorocznego Zielonego Tygodnia, jakim jest „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze.” – mówi Wójt Tadeusz Łopata.