Aktualności
Listy gratulacyjne dla uczniów i nauczycieli za wybitne osiągnięcia

4 maja 2017r. Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata nagrodził uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki  w konkursach przedmiotowych. Cenne nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne  za zdobycie tytułu laureata otrzymali :

Partryk Bystroń– dwukrotny laureat Konkursów Przedmiotowych z Geografii i Matematyki dla uczniów gimnazjów z terenu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przemysław Trąbka– laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów z terenu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017

oraz finalisty:

Maksymilian Krawczyk– finalista Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Wójt gratulował tez nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów: Pani Joannie Adaszek, Pani Renacie Studnickiej, Panu Zygmuntowi Sternalowi, Pani Barbarze Frosik.  Podziękował im za  mądre inspirowanie młodych ludzi do naukowych poszukiwań, za kształcenie w nich ciekawości świata i chęci odkrywania różnych obszarów wiedzy, a także wytrwałe uczenie konsekwencji w podążaniu do obranego celu. Życzył wielu okazji do przeżywania radości z osiągnięć uczniów oraz niesłabnącego zapału do twórczej pracy.

Warto nadmienić, że Zespół Szkół w Izdebniku jest jedyna placówką w Gminie Lanckorona, której uczniowie zdobyli tytuły laureatów w Małopolskich Konkursach Przedmiotowych. Świadczy to o wysokim poziomie nauczania w naszej szkole.