Aktualności
listopadowe spotkania poświęcone bezpieczeństwu mieszkańców

Przez 4 listopadowe środy wszyscy zainteresowani mieszkańcy mieli okazję się spotkać z przedstawicielami służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Organizatorami 4 spotkań w poszczególnych sołectwach był Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata i Gminna Rada Seniorów. Spotkania odbywały się wieczorami, żeby wszyscy zainteresowani mogli na nie dotrzeć.

 

Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na spotkania przyjeżdżali świetnie przygotowani funkcjonariusze, którzy odpowiadali na wszelkie pytania i wątpliwości mieszkańców. W spotkaniach uczestniczył także dzielnicowy pan Krzysztof Żmuda. Szczególnie ważny dla organizatorów był udział seniorów w spotkaniach, ponieważ szczególnie oni są narażeni na różnorakie niebezpieczeństwa. We wszystkich 4 spotkaniach wzięło udział ok. 60 osób.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie, kolejne w Domu Kultury w Jastrzębi, trzecie z kolei w Domu Strażaka w Izdebniku, a ostatnie w Remizie w Skawinkach. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

 

W spotkanie w Lanckoronie uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata oraz przedstawiciele Rady Gminy Lanckorona, Gminnej Rady Seniorów oraz Stowarzyszenia Lanckoronianki. Niestety frekwencja nie dopisała, ale organizatorzy mają nadzieję, że przedstawiciele, którzy byli na spotkaniu przekażą informacje swoim bliskim, sąsiadom etc.

 

Spotkanie w Jastrzębi odbyło się w Domu Kultury. Uczestniczył w nim sołtys Jastrzębi i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi, Stowarzyszenia 3 Wionki, LKS”Jastrzębianka” oraz mieszkańcy, w tym duże grono seniorów. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek dla prelegentów i uczestników.

 

W spotkaniu w Izdebniku uczestniczył sołtys Mariusz Piekarz, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, przedstawiciele OSP, Stowarzyszenia Akolada, KGW w Izdebniku, uczniowie z Zespołu Szkół w Izdebniku z panią Joanną Adaszek oraz mieszkańcy.

W spotkaniu w Skawinkach uczestniczył sołtys Ryszard Gonet, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów oraz mieszkańcy, w tym seniorzy.