Aktualności
Lanckorońskie obchody 250 lecia zawiązania Konfederacji Barskiej

W 2018 roku przypada 250 rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej – pierwszego wielkiego zrywu, który w II połowie XVIII wieku zmobilizował wszystkie patriotyczne siły Rzeczypospolitej do obrony wiary i wolności – dwóch wielkich fundamentów naszej państwowości i kultury.

 

Już w 2015 roku Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata zapoczątkował starania o należyte uczczenie tej rocznicy w skali całego kraju i tak dzięki jego inicjatywie Sejm RP w dniu 8 czerwca 2017 roku ustanowił rok 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.

 

Lanckorońska ziemia została w szczególny sposób naznaczona przez Konfederację Barską, można rzec, że jest monumentalnym pomnikiem i grobowcem konfederacji równocześnie. W naszej okolicy mamy krajobraz usiany konfederackimi krzyżami i kaplicami, z tą najważniejszą – Kaplicą Świętego Michała Archanioła w Lesie Groby, która upamiętnia śmierć i miejsce pochówku kilkuset konfederatów poległych w bitwie uwiecznionej w słynnym obrazie Artura Grottgera „Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną”. W ramach inicjatyw społecznych zadbano o odnowienie istniejących pamiątek, stworzono w formie mini-muzeum Izbę Konfederacji Barskiej, a teraz przyszedł czas na uczczenie obchodów 250lecia zawiązania Konfederacji Barskiej.

 

Jak podkreśla Wójta Tadeusz Łopata – „wszelkie prace, które wykonano w zeszłym roku w obrębie wzgórza zamkowego i planowane na ten rok prace związane z rewitalizacją twierdzy konfederackiej są elementem upamiętnienia dla przyszłych pokoleń tego niezwykłego wydarzenia w dziejach naszego narodu.”

 

W ramach obchodów rocznicowych w Gminie Lanckorona zaplanowano szereg wydarzeń takich jak konferencje, warsztaty, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, wystawy i inne. Kulminacyjnym punktem obchodów ćwierćwiecza zawiązania Konfederacji Barskiej będzie poświęcenie i odsłonięcie pomnika służącego upamiętnieniu tego wielkiego zrywu narodowego, które będzie miało miejsce 22 września br.

 

Z inicjatywy Wójta Tadeusza Łopaty złożono do Prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o objęcie honorowym patronatem całych obchodów w Gminie Lanckorona. Formowany jest również Komitet Honorowy obchodów 250lecia zawiązania Konfederacji Barskiej. Zaproszono do niego m.in. Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego; Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego; Wicepremier RP Beatę Szydło; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego; Posłów na Sejm RP z naszego regionu: Marka Polaka, Jarosława Szlachetkę, Ewę Filipiak, Józefa Brynkusa; Senatora RP z naszego regionu Andrzeja Pająka; Wojewodę Małopolski Piotra Ćwika; Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę; Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka; Starostów powiatów: krakowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego; Metropolitę Krakowskiego ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego; Kustosza oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Konrada Cholewę.

 

Wójt Tadeusz Łopata wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Frączkiem złożyli osobiście  w Kancelarii Prezydenta wniosek o objęcie całego przedsięwzięcia patronatem Prezydenta RP. W trakcie spotkania w Kancelarii Prezydenta z Podsekretarzem Stanu Wojciechem Kolarskim przybliżyli Panu Ministrowi ideę obchodów ćwierćwiecza zawiązania Konfederacji Barskiej.

 

 

W trakcie swojego pobytu w Warszawie Wójt Tadeusz Łopata wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Frączkiem spotkali się także z Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdaleną Gawin, w tym spotkaniu uczestniczył także Poseł RP Jarosław Szlachetka. W trakcie spotkania złożyli na jej ręce prośbę do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o zaszczycenie swoją obecnością  Komitetu Honorowego Obchodów 250lecia zawiązania Konfederacji Barskiej. W kontekście obchodów rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej poruszono również kwestię rewitalizacji wzgórza zamkowego w Lanckoronie. Zamek lanckoroński wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO bez wątpienia wymaga kontynuacji rozpoczętych w zeszłym roku prac, aby podnieść go z długiego okresu zaniedbania.

 

 

Wójt Tadeusz Łopata wraz z Dyrektorem Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniewem Małeckim złożyli również wizytę Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. W trakcie spotkania zostało mu przekazane zaproszenie do Komitetu Honorowego Obchodów 250 lecia zawiązania Konfederacji Barskiej.

 

 

Do Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego zostało również wystosowane pismo z prośbą o udział w Komitecie Honorowym Obchodów 250 lecia zawiązania Konfederacji Barskiej. W trakcie XXVII Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządowców Metropolita zapewnił Wójta o przyjęciu zaproszenia do Komitetu Honorowego.

 

 

O wszelkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na oficjalnym profilu Gminy Lanckorona na Facebook’u.