Aktualności
Królewskie Miasto Lanckorona w Dokumentach. Otwarcie wystawy

W sobotę 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie została uroczyście otwarta wystawa poświęcona historii Ziemi Lanckorońskiej.  Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata w towarzystwie  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Lanckoronie Krystyny Miski. Wystawa pod tytułem ,,Królewskie Miasto Lanckorona w dokumentach’’ była częścią trwających przez cały weekend Dni Lanckorony organizowanych przez tutejszy Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Lanckoronie.

Podczas wystawy prezentowano dokumenty dotyczące funkcjonowania Lanckorony, jako miasta począwszy od jego powstania, aż po lata trzydzieste ubiegłego wieku.  Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym powitaniem przez Wójta Tadeusza Łopatę wszystkich zebranych w sali GOK.

W swoim wystąpieniu gospodarz gminy podkreślał znaczenie wystawy odnosząc się do prowadzonych konsultacji społecznych, które trwają obecnie na terenie gminy dotyczących ponownego uzyskania Praw Miejskich przez Lanckoronę.

 

Wójt Gminy Tadeusz Łopata zaznaczył również, jaką ważną historycznie rolę pełniła Lanckorona w tamtych czasach i jaką pełni po dziś dzień.  Podkreślając jej królewskie korzenie odniósł się również do aspektu dotyczącego spraw dotyczących z dokumentacja ulic, rewitalizacji Gminy Lanckorona, a także wobec planów na przyszłość.  Mówiąc:, ,,Jak zapewne wszyscy wiedzą ,, My’’ nie mamy się, czego wstydzić Lanckorona była Miastem przez ponad 500 lat i to w czasach najświetniejszych dla Rzeczypospolitej począwszy od Kazimierza Wielkiego, aż po lata trzydzieste ubiegłego wieku byliśmy jednym z najstarszych miast małopolski. Teraz, gdy przez ponad 70 lat jesteśmy pozbawieni praw miejskich jest szansa, aby powrócić do dawnej świetności’’. Dając tym samym wyraz determinacji, z jaką Władze Gminy będą się starały o powrót do utraconych w 1934 roku praw.

 

W podobnym tonie wypowiadał się zaproszony na Wystawę Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach z oddziału Bielsko Biała – Pan Paweł Chudzik, który w swoim przemówieniu podkreślił znamiennie, że powiat wadowicki zasługuje na cztery miasta i że naturalną było by rzeczą, aby do Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej dołączyła jak najszybciej Lanckorona.

Część oficjalną zakończył lokalny historyk Marek Piotr Krzemień, który przedstawił historię Lanckorony omawiając i prezentując ciekawe aspekty z życia dawnego miasta, a także związane z nim ciekawostki i anegdoty.

 

Centralnym punktem wystawy była prezentacja dokumentu z końca XVIII wieku, który po staraniach władz gminy został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym.  Dokument ten wydany przez Cesarza Franciszka II wraz z pieczęcią dotyczy nadania herbu Lanckoronie i pochodzi z 1797 roku.

Na koniec całość wystawy uświetnił koncert zespołu muzyki myśliwskiej Hubertus z Kwidzynia.

 

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższe trzy tygodnie w budynku GOK w godzinach pracy palcówki, a jej zakończenie będzie miało miejsce 10 lipca 2016r.