Aktualności
KOROWÓD ŚWIĘTYCH W IZDEBNIKU

Dyrekcja Zespołu Szkół w Izdebniku wyszła z inicjatywą zorganizowania w szkole 31 października korowodu świętych, do realizacji tego pomysłu włączyła się parafia w Izdebniku i tak w przeddzień Wszystkich Świętych odbył się w izdebnickiej szkole „zjazd wszystkich świętych”. Całość koordynowała pani wicedyrektor Teresa Łabędź. Na początku spotkania wszystkie dzieci przywitały się z Dyrektorem Bogusławem Żaloudikiem oraz z Wójtem Tadeuszem Łopatą, który na zaproszenie dyrekcji przyjechał do szkoły podziwiać marsz wszystkich świętych.

 

Dzieci przebrane za świętych wysłuchały najpierw prezentacji o atrybutach świętych przygotowanej przez panią katechetkę, a następnie głos zabrał ksiądz proboszcz Andrzej Gawenda, który opowiedział o wizerunkach świętych, które można zobaczyć w kościele w Izdebniku. Kolejnym punktem było przejście przez „bramę nieba” utworzoną przez Dyrektora i Wójta, każde dziecko podchodziło do mikrofonu i przedstawiało za jakiego świętego jest przebrane. Całość zwieńczył korowód świętych po korytarzach szkoły oraz pamiątkowe zdjęcie z pierwszego „zlotu wszystkich świętych” w Izdebniku.

 

Wszystkie dzieci biorące udział w korowodzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki ufundowane przez ks. proboszcza Andrzeja Gawendę, a Wójt pogratulował inicjatywy oraz wyraził nadzieję, że za rok znowu uda się zorganizować korowód i że jeszcze więcej dzieci będzie w nim uczestniczyć.