Aktualności
Konsultacje Społeczne na terenie Gminy Lanckorona

Przez najbliższe dwa miesiące (maj, czerwiec) 2016 r. na terenie Gminy Lanckorona odbędą się Konsultacje społeczne, ,,Lanckorona Miastem’’

Obejmowały będą one wszystkie sołectwa i zostaną przeprowadzone w charakterze obywatelsko społecznym.

Mieszkańcy będą mogli zapoznać się również z informacjami, jakie korzyści płyną z faktu ponownej lokacji miasta dla Lanckorony a także z warunkami, jakie należy spełnić, aby powrócić do utraconych w 1934 roku praw miejskich

Wójt Gminy Lanckorona informuje również, że osobami odpowiedzialnymi do udzielania wszelakich informacji dotyczących powyższego przedsięwzięcia są sołtysi w poszczególnych wioskach oraz radni.

Zgodnie decyzja Wójta  mieszkańcy gminy Lanckorona będą mogli głosować w tej sprawie w wyznaczonych  lokalach gminnych w poszczególnych sołectwach.

(Termin głosowania będzie podany do wiadomości publicznej na stronach UG Lanckorona).

Wyniki głosowania oraz szczegółowe informacje o zakończonych konsultacjach zostaną opublikowane na stronie Urzędu Gminy Lanckorona w na początku lipca 2016 r.

konsultacje spoleczne 1
konsultacje spoleczne 2