Aktualności
konsultacje dla zainteresowanych programem „Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie naszego powiatu „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego.

 

Ww. konsultacje prowadzone będą przez Panią Katarzynę Bryzek Głównego Specjalistę
Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), w godz. 11:30 — 16:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice
w sali nr 11.