Aktualności
Kalendarz polowań

Kalendarz polowań koła ”MYŚLIWIEC” w Lanckoronie
sezon 2021/2022

Lp. Data Łowisko Miejsce zbiórki Godzina
1. 30.10.2021  Lanckorona Jastrzębia Oczyszczalnia Lanckorona 8:00 do

16:00

2. 13.11.2021 Sułkowice Jastrzębia Pasieka Jastrzębia pasieka 8:00 do

16:00

3. 20.11.2021 Bugaj Lanckorona Zamek Skawinki Brody most Anielski 8:00 do

16:00

4. 28.11.2021 Izdebnik Jastrzębia Izdebnik ul. Lwowska72 8:00 do

16:00

5. 04.12.2021 Groby Harbutowice Palcza Gajówka Palcza 8:00 do

16:00

6. 12.12.2021 Lanckorona Gorylka  Głębiec Lanckorona Dział Palecki 8:00 do

16:00

7. 18.12.2021 Solca las Brody Parking 8:00do

16:00

8. 24.12.2021 Biertowice  ptasznica Izdebnik Izdebnik ul. Lwowska72 8:00 do

16:00

9. 08.01.2022 Izdebnik Jastrzębia  Izdebnik ul. Lwowska72 8:00 do

16:00

10. 16.01.2022 Sułkowice Księży las Wysypisko śmieci Sułkowice 8:00 do

16:00

11. 22.01.2022 Solca

Brody

Brody parking 8:00 do

16:00

12. 30.01.2022 Groby Harbutowice

Palcza

Gajówka Palcza 8:00 do

16:00