Aktualności
Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie na sezon łowiecki 2023/2023

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie
na sezon łowiecki 2023/2023

– polowania rozpoczynają się o godz. 7:30, miejsce zbiórki ustala prowadzący (jeżeli nie ustali innego to obowiązuje miejsce zbiórki z kalendarza)
– zgłoszenia na polowanie każdorazowo do prowadzącego polowanie, na co najmniej 48godz. przed polowaniem (telefon, mail, SMS)
– w przypadku ograniczenia ilości myśliwych w związku z pandemią możliwy zakaz zapraszania gości (każdorazowo informacja u prowadzącego)
– w przypadku zaistnienia przeszkody w uczestnictwie w polowaniu (koledzy prowadzący oraz koledzy odpowiedzialni za transport zwierzyny i rozstawienie tablic) zobowiązani są zgłosić ten fakt łowczemu lub prezesowi Koła bezpośrednio po otrzymaniu kalendarza, ale nie później niż na tydzień przed polowaniem z jednoczesnym wskazaniem propozycji zastępcy.
opracował Łowczy KŁ „Szarak” Kraków Tomasz Romek