Aktualności
Jubileusz 130-lecia OSP Lanckorona

W niedzielę 5 sierpnia 2018 roku na lanckorońskim rynku odbył się uroczysty apel połączony z Mszą Świętą polową z okazji jubileuszu 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie.

 

 

W uroczystości wzięli udział:

 

 • Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka
 • Senator RP Andrzej Pająk
 • Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron
 • Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. Bryg. Marek Bębenek
 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie Antoni Kwarciak
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk
 • Kanonik Jan Krzysztof
 • Prezes Zarządu Fundacji ENERGA Gdańsk Leszek Urba
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie Ryszard Mróz
 • Radny Powiatu Wadowickiego Zbigniew Fraś
 • Radny Powiatu Wadowickiego Jerzy Sikora
 • Radni Rady Gminy Lanckorona
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lanckoronie Stanisław Sternal
 • Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lanckoronie Stanisław Moskała
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosław Gajewski
 • Pracownicy Urzędu Gminy Lanckorona oraz jednostek mu podległych
 • Elżbieta Stołowska i Zofia Oszacka pełniące funkcję Wójta Gminy Lanckorona w przeszłości
 • Mieszkańcy Gminy Lanckorona.

 

Uroczystość jubileuszu 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe wraz z delegacjami:

 

 • Z Ochotniczych Straży Pożarnych z: Sułkowic, Harbutowic, Rudnika, Brodów, Leńcz, Bugaja, Stanisława Dolnego, Przytkowic, Zakrzowa, Zakliczyna n. Dunajcem, Palczy, Izdebnika, Jastrzębi, Łaśnicy, Skawinek i Lanckorony.
 • Pozostałe poczty sztandarowe: Szkoła Podstawowa w Lanckoronie, Zarząd Gminny PSL w Lanckoronie, Koło Łowieckie „Myśliwiec” w Lanckoronie, Galicyjski Klub Kolekcjonerski w Lanckoronie.

 

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pododdziałów OSP, gminnej Orkiestry Dętej z  Lanckorony i pocztów sztandarowych OSP biorących udział  w uroczystości spod remizy strażackiej w Lanckoronie na miejsce uroczystości, którym był lanckoroński rynek. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Bartłomiej Kowalski, a funkcję spikera pełnił asp. Bogdan Charnas. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia raportu Wicewojewodzie Małopolskiemu Józefowi Gawronowi, po tym zaś, przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Hymn zagrała gminna orkiestra dęta w Lanckoronie pod batutą druha Przemysława Drabczyka, która zadbała o oprawę muzyczną całej uroczystości. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata.

 

Mszę św. polowej koncelebrowali ks. Jana Bobrek – proboszcz Parafii pw. Narodzenia  św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie oraz ks. Władysław Kulig – Kapelan małopolskich strażaków.

 

W trakcie Mszy św. został poświęcony sprzęt ratowniczy podarowany dzięki staraniom Wójta Tadeusza Łopaty jednostkom OSP Lanckorona i OSP Izdebnik przez Fundację ENERGA Gdańsk.

 

Po zakończeniu Mszy Świętej głos zabrał druh Edward Florek – Prezes  OSP w Lanckoronie, który przybliżył historię OSP Lanckorona.

 

Z okazji uroczystości 130-lecia OSP Lanckorona zasłużonym osobom i druhom OSP zostały przyznane odznaczenia państwowe i korporacyjne:

 • Wójt Tadeusz Łopata odczytał Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który na jego wniosek nadał Brązowy Krzyż Zasługi dla Pani Stanisławy Czwartek–Michniak. Odznaczenie zostało wręczone przez Józefa Gawrona – Wicewojewodę Małopolskiego. W laudacji z okazji wręczenia państwowego odznaczenia zostało odnotowane, że Pani Czwartek-Michaniak jest wieloletnim nauczycielem, wychowawcą kilku pokoleń, autorką publikacji dot. Gminy Lanckorona, matką dwóch synów strażaków oraz człowiekiem działającym bezinteresownie na rzecz lokalnej społeczności.
 • W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało Złoty Znak Związku druhowi Stanisławowi Sternalowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie.

 

W trakcie uroczystości został przekazany strażakom OSP w Lanckoronie i Izdebniku sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach przekazanych środków finansowych przez Fundację ENERGA w Gdańsku. Było to możliwe dzięki licznym staraniom Wójta Tadeusza Łopaty. Wymienione urządzenia to zestaw ratowniczy LUCAS, defibrylator oraz zestaw medyczny OSP R1 z szynami Kramera. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Prezes Zarządu Fundacji ENERGA w Gdańsku Leszek Urba oraz Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata. W imieniu OSP Lanckorona sprzęt odebrali dh Edward Florek – Prezes i dh Józef Godula – Naczelnik, a w imieniu OSP Izdebnik sprzęt odebrali dh Piotr Kozik – Z-ca Naczelnika i dh Dariusz Pacut – członek Komisji Rewizyjnej.

 

OSP w Izdebniku funkcjonuje w strukturze KSR-G już od 2002 roku natomiast OSP w Lanckoronie kandyduje do włączenia do KSR-G dlatego też przekazany sprzęt ratowniczy znacząco podniesie sprawność i potencjał ratowniczy tych jednostek.

 

Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach z okazji jubileuszu 130-lecia istnienia OSP w Lanckoronie i w dowód uznania za długoletnią i aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorował pamiątkowymi Dyplomami następujących druhów: Eugeniusza Godulę, Stanisława Sternala, Edwarda Florka oraz Józefa Godulę. Pamiątkowych dyplomy wręczył bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowego PSP w Wadowicach.

 

W trakcie uroczystości nastąpiło także uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek ufundowanych przez Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie:

 • Uchwałą nr 5/2018 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie pamiątkowymi statuetkami w dowód szczególnego uznania wyróżnił  wdowy po zmarłych strażakach w osobach: Pani Stanisławy Pułczyńskiej, Pani Zofii Pułczyńskiej, Pani Rozalii Sternalskiej, Pani Stanisławy Pisz, Pani Jadwigi Pułka, Pani Zofii Król, Pani Ewy Grunkiewicz oraz Pani Heleny Radoń. Statuetki zostały im wręczone przez Druha Edwarda Florka – Prezesa OSP w Lanckoronie, Druha Józefa Godulę – Naczelnika tej OSP oraz Tadeusza Łopatę – Wójta Gminy Lanckorona.
 • Uchwałą nr 6/2018 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie pamiątkowymi statuetkami w dowód szczególnego uznania za wieloletnią służbę w OSP oraz wzorową postawę będącą przykładem do naśladowania dla młodych adeptów pożarnictwa wyróżnił następujących druhów: Eugeniusza Godulę, Stanisława Sternala oraz Edwarda Florka.
 • Uchwałą nr 7/2018 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie pamiątkowymi statuetkami w dowód szczególnego uznania uhonorował osoby, które przyczyniły się do rozwoju OSP Lanckorona:
 • Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie;
 • Pan Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona;
 • Pani Barbara Kucharska – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lanckoronie;
 • Pan Bogdan Kowalcze – Prezes Galicyjskiego Klubu Kolekcjonerskiego;
 • Pan Daniel Obajtek – Prezes PKN ORLEN;
 • Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.