Aktualności
JASEŁKA W JASTRZĘBI

W niedzielne popołudnie 21.01.2018 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi, ich rodzice, nauczyciele i mieszkańcy Jastrzębi wzięli udział w przedstawieniu jasełkowym w Domu Kultury w Jastrzębi. Spektakl powstał we współpracy Szkoły Podstawowej w Jastrzębi i Biblioteki Publicznej w Jastrzębi, której pracownica Dorota Lenik napisała scenariusz „Jasełek 2018”  oraz wyreżyserowała całość. Pomocą służyły jej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi: Małgorzata Kruk i Elżbieta Chorąży.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Ewelina Leszczyńska – Wilk powitały wszystkich zgromadzonych gości w imieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Katarzyny Nicpoń, która nie mogła tego uczynić osobiście, ponieważ wcielała się w jedną z postaci w Jasełkach i przygotowywała się wraz z innymi aktorami za kulisami.

 

Panie prowadzące serdecznie przywitały zaproszonych gości, którzy zechcieli spędzić popołudnie w Jastrzębi, tym samym doceniając trud i wysiłek włożony w przygotowanie tak ważniej dla społeczności Jastrzębi uroczystości.

 

 

Akcja Jasełek toczyła się zarówno współcześnie jak i w czasach narodzenia Chrystusa. Humorystyczne elementy umiejętnie przeplatały się z momentami refleksji nad naszym współczesnym zachowaniem wobec drugiego człowieka. Oprócz typowych scen związanych z Jasełkami były także przerywniki taneczne, czy występy wokalne, wszystko to było okraszone klimatycznym oświetleniem, nad którym czuwał Roman Nicpoń. Duży entuzjazm publiczności wzbudziła reklama Biblioteki Publicznej w Jastrzębi, która była jednym z przerywników.

 

Publiczność cały występ nagrodziła ogromnymi brawami, które przerodziły się w owację na stojąco.

 

Na końcu głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata oraz Sołtys Jastrzębi Ryszard Frączek. Obaj serdecznie podziękowali wszystkim zaangażowanym w pracę nad Jasełkami. Wójt złożył również serdeczne życzenia dla wszystkich obecnych Babć i Dziadków w dniu ich święta.