Aktualności
INFORMACJA WÓJTA GMINY LANCKORONA O wPROWADZENIU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LANCKORONA

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że z dniem 04 maja 2021 roku wejdą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lanckorona na okres 3 lat zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja nr KR.RZT.70.70.2021 z dnia 8  kwietnia  2021 r.)


Załącznik:

taryfa woda-ścieki