Aktualności
Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie o badaniach statystycznych prowadzonych w 2020 roku

Badania ankietowe oraz statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim