Aktualności
INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie 

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/215/2021 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021r. Poz. 6804)  od 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. wynoszą:

18,00 zł od osoby  zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny;

40,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.