Aktualności
INFORMACJA o ulgach w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy

Urząd Gminy Lanckorona Informuje mieszkańców miejscowości Lanckorona, że 3 maja 2017 r. weszła w życie uchwała nr XXIII/231/17 Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie częściowego zmniejszenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy (opublikowana w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 2853).


Rada Powiatu zmniejszyła o kwotę 25,50 zł opłatę za wydanie nowego prawa jazdy oraz zmniejszyła o kwotę 13,50 zł. opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego od mieszkańców miejscowości Lanckorona w Gminie Lanckorona, dla których zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu zamieszkania spowodowana została zmianami administracyjnymi tj. wprowadzeniem nazw ulic.

Zmniejszenie opłat obowiązywać będzie do dnia 31.12.2017r.


Informujemy równocześnie, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii wprowadził nazwy ulic i nową numerację budynków w miejscowości Lanckorona w systemie Moduł Mapowy.

Z systemu tego korzystają służby ratownicze, tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Centra Powiadamiania Ratunkowego oraz globalne systemy nawigacji satelitarnej. Zadania służb ratowniczych nakierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez reagowanie na zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.


Rolą Modułu Mapowego jest przede wszystkim przekazanie precyzyjnej i wiarygodnej informacji o lokalizacji zdarzenia i zwizualizowanie tej lokalizacji na mapie. W tym kontekście kluczowe jest zapewnienie aktualnej informacji o lokalizacji punktów adresowych, które bezpośrednio wskazują lokalizację zdarzeń lub pozwalają zidentyfikować potencjalne miejsce zagrożenia.


Dla własnego bezpieczeństwa, właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie umieścili na swojej nieruchomości tabliczki z nowym adresem, winni to wykonać niezwłocznie.


Lanckorona, dnia 8 maja 2017 r.


                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                (-) Tadeusz Łopata