Aktualności
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Powołuje się Komitet Rewitalizacji w składzie.Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji


Do pobrania: