Aktualności
INFORMACJA O MIEJSCACH GROMADZENIA ODPADÓW


Urząd Gminy w Lanckoronie przypomina, że odpady komunalne należy gromadzić w miejscach utwardzonych w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Odległość śmietnika