Aktualności
Informacja dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wójt Gminy Lanckorona przypomina, że każdy właściciel budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła zamontowanych i używanych w danym budynku.