Aktualności
III finałowy etap konkursu Turystyczne Skarby Małopolski

Gmina Lanckorona bierze udział w 3. edycji konkursu „Turystyczne skarby Małopolski”. Za nami I etap (czyli zgłaszanie kandydatur) i II etap (głosowanie internautów), a właśnie trwa decydujący III etap (ocena kandydatów przez Kapitułę i zatwierdzenie wyników).

 

Konkurs przez Kapitułę zakończony zostanie najpóźniej do dnia 05.10.2021 r., a uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się najpóźniej do dnia 15.10.2021 r.

 

Poniżej krótki opis III etapu konkursu – trzymajmy kciuki za Gminę Lanckorona!

 

III etap Konkursu – ocena kandydatów przez Kapitułę i zatwierdzenie wyników Konkursu przez Kapitułę:

1) Kapituła zapozna się z wynikami głosowania internautów i dokona swojej oceny kandydatur dopuszczonych do głosowania.

2) Laureatami Konkursu w kategoriach konkursowych zostaną kandydatury, które otrzymają łącznie największą liczbę punktów:

a) wynikającą z zajętego przez daną kandydaturę miejsca w głosowaniu internautów,

b) wynikającą z oceny Kapituły (przy czym maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Kapituła w danej kategorii liczona będzie jako 1/3 sumy punktów
uzyskanych przez kandydatów w głosowaniu internautów w danej kategorii).

 

 

Przy ocenie kandydatur Kapituła zwróci uwagę na podjęte przez miejscowość / gminę/ atrakcję turystyczną / obiekt / etc. działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów.