Aktualności
Harmonogram zimowego utrzymania dróg w okresie zima 2022/2023

Wójt Gminy Lanckorona przedstawia do wiadomości Mieszkańców harmonogram zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i krajowych w okresie zima 2022/2023 oraz wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.