Aktualności
HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW NA 2022 ROK

GMINNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W LANCKORONIE

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW 2022 ROK

 

IZDEBNIK
STRONA PRAWA
w stronę Krakowa
wraz z ul. Wadowicka
i Krakowską

IZDEBNIK
STRONA LEWA
w stronę Krakowa
+ PODCHYBIE

SKAWINKI

4 i 18 STYCZEŃ 2022 5 i 19 STYCZEŃ 2022 7 i 20 STYCZEŃ 2022
1 i 15 LUTY 2022 2 i 16 LUTY 2022 3 i 17 LUTY 2022
1 i 15  MARZEC 2022 2 i 16 MARZEC 2022 3 i 17 MARZEC 20221
5 i 19  KWIECIEŃ 2022 6 i 20 KWIECIEŃ 2022 7 i 21 KWIECIEŃ 2022
4 i 17 MAJ 2022 5 i 18 MAJ 2022 6 i 19 MAJ 2022
7 i 21 CZERWIEC 2022 8 i 22 CZERWIEC 2022 9 i 23 CZERWIEC 2022
5 i 19 LIPIEC 2022 6 i 20 LIPIEC 2022 7 i 21 LIPIEC 2022
2 i 16 SIERPIEŃ 2022 3 i 17 SIERPIEŃ 2022 4 i 18 SIERPIEŃ 2022
6 i 20 WRZESIEŃ 2022 7 i 21 WRZESIEŃ 2022 8 i 22 WRZESIEŃ 2022
4  i 18 PAŹDZIERNIK  2022 5 i 19 PAŹDZIERNIK 2022 6 i 20 PAŹDZIERNIK 2022
2 i 15 LISTOPAD 2022 3 i 16 LISTOPAD 2022 4 i 17 LISTOPAD 2022
29 LISTOPAD 2022
i 13 GRUDZIEŃ 2022
30 LISTOPAD 2022
i 14 GRUDZIEŃ 2022
1 i 15 GRUDZIEŃ 2022

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

 

LANCKORONA

Ulice

3 Maja, Krakowska i wszystkie ulice po prawej stronie
(jadąc od strony Kalwarii Zebrzydowskiej)

LANCKORONA

Wszystkie ulice po lewej stronie od ulicy 3 Maja i ulicy Krakowskiej wraz z ulicą Konfederatów Barskich i Podmieściem
(jadąc od strony Kalwarii Zebrzydowskiej)

JASTRZĘBIA
I
KOPAŃ

11 i 25 STYCZEŃ 2022 12 i 26 STYCZEŃ 2022 13 i 27 STYCZEŃ 2022
8 i 22 LUTY 2022 9 i 23  LUTY 2022 10 i 24 LUTY 2022
8 i 22 MARZEC 2022 9 i 23  MARZEC 2022 10 i 24 MARZEC 2022
12 i 26 KWIECIEŃ 2022 13 i 27 KWIECIEŃ 2022 14 i 28 KWIECIEŃ 2022
10 i 24 MAJ 2022 11 i 25 MAJ 2022 12 i 26 MAJ 2022
13 i 28 CZERWIEC 2022 14 i 29 CZERWIEC 2022 15 i 30 CZERWIEC 2022
12 i 26 LIPIEC 2022 13 i 27 LIPIEC 2022 14 i 28 LIPIEC 2022
9 i 23 SIERPIEŃ 2022 10 i 24 SIERPIEŃ 2022 11 i 25 SIERPIEŃ 2022
13 i 27 WRZESIEŃ 2022 14 i 28 WRZESIEŃ 2022 15 i 29 WRZESIEŃ 2022
11 i 25 PAŹDZIERNIK 2022 12 i 26 PAŹDZIERNIK 2022 13 i 27 PAŹDZIERNIK 2022
8 i 22 LISTOPAD 2022 9 i 23 LISTOPAD 2022 10 i 24 LISTOPAD 2022
6 i 20 GRUDZIEŃ 2022 7 i 21 GRUDZIEŃ 2022 8 i 22 GRUDZIEŃ 2022

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

Nakaz wystawiania odpadów komunalnych w dniu odbioru

do godziny 7:00

 

Odpady komunalne należy gromadzić w szczelnie zamkniętych pojemnikach
w miejscu utwardzonym.

 

Odległość śmietnika powinna wynosić co najmniej 3 m od granicy działki.