Aktualności
gminne obchody święta niepodległości

Gminne obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2019 r. o godz. 10:30 od złożenia kwiatów przez Wójta Tadeusza Łopatę i Przewodniczącego Rady Gminy Lanckorona Ryszarda Frączka pod pomnikiem „Wiara i Wolność” przy lanckorońskim cmentarzu. Wójtowi towarzyszyła małżonka, Radni Gminy Lanckorona: Hubert Skupień, Tadeusz Wyka i Jerzy Chorąży, Sołtys Lanckorony Józef Wypartowicz, Sołtys Skawinek Ryszard Gonet oraz mieszkańcy Gminy Lanckorona.

 

O godz. 11 w kościele parafialnym w Lanckoronie pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela została odprawiona przez ks. proboszcza Jana Bobrka Msza św. w intencji Ojczyzny. We Mszy św. oprócz mieszkańców wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Lanckorona: Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką; Sekretarz Gminy Teresa Florek; Skarbnik Gminy Barbara Miska, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Kania, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zająć, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki, Dyrektorzy Szkół oraz inni pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Strażaków z terenu gminy reprezentował Komendant Gminny Związku OSP RP Stanisław Moskała, który prowadził poczty sztandarowe.

 

W uroczystych gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięły udział następujące poczty sztandarowe:

  • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;
  • poczet sztandarowy OSP w Lanckoronie;
  • poczet sztandarowy OSP w Izdebniku;
  • poczet sztandarowy OSP w Jastrzębi.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra Dęta.

 

Po zakończeniu Mszy św. głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata, który przypomniał, że patriotyzm i dbanie o dobro Ojczyzny to nas wspólny obowiązek, następnie wszyscy zgromadzeni wyszli przed kościół, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe.

 

Pod pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców hitlerowskich w latach 1939-1945 delegacje złożyły kwiaty.

W imieniu mieszkańców Gminy wieniec złożył Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata wraz z Sekretarz Teresą Florek.

 

Następnie kwiaty złożyły delegacje:

  • Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Wyką i Radnym Jerzym Chorążym;
  • Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Anna Kania oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając;
  • Delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;
  • Przedstawiciele grona pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi;
  • Dyrektor Teresa Łabędź i uczniowie z Zespołu Szkół z Izdebnika;
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skawinkach Anna Gibas, Wicedyrektor Elżbieta Chorąży oraz Sołtys Skawinek Ryszard Gonet.

 

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Gminna Orkiestra Dęta zagrała hymn państwowy, a następnie dała krótki koncert. Wójt Tadeusz Łopata podziękował za udział w uroczystości pocztom sztandarowym oraz Gminnej Orkiestrze Dętej.

 

O godz. 18:00 miała miejsce w Klubie Senior+ w Lanckoronie Patriotyczna Wieczornica. Na to muzyczne spotkanie przybył Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką, Sołtys Lanckorony Józef Wypartowicz wraz z małżonką, Radna Gminy Lanckorona Krystyna Miska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Horwacik, członkowie Gminnej Rady Seniorów, członkowie Klubu Senior+ oraz mieszkańcy naszej gminy i goście.

Przy akompaniamencie Pani Zofii Kurowskiej-Pniak i Pana Adama Kurowskiego śpiewano patriotyczne piosenki.