Aktualności
GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

W sobotę 11 listopada miały miejsce w Lanckoronie gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym wyjątkowym dniu przed kościołem parafialnym w Lanckoronie na wszystkich czekały biało-czerwone chorągiewki oraz naklejki z narodowymi emblematami.

 

O godz. 10 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Jana Bobrka i ks. proboszcza Andrzeja Gawendę. W Mszy św. oprócz mieszkańców wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Lanckorona: Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką; Sekretarz Gminy Teresa Florek; dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Gminnego Zakładu Budżetowego oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Szkół oraz inni pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Strażaków z terenu gminy reprezentował Komendant Gminny Związku OSP RP Stanisław Moskała oraz poczty sztandarowe niektórych jednostek.

 

W uroczystych gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięły udział następujące poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;

 • poczet sztandarowy OSP w Lanckoronie;

 • poczet sztandarowy OSP w Izdebniku;

 • poczet sztandarowy OSP w Jastrzębi;

 • poczet sztandarowy PSL.

Należy nadmienić, że piękną oprawę muzyczną dla całej uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra Dęta.

 

W trakcie homilii ks. proboszcz Jan Bobrek przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że wolność jest nam zarówno dana, jak i zadana i powinniśmy się troszczyć o Ojczyznę, o nasze dobro wspólne. Po zakończeniu Mszy św. ks. Proboszcz oddał głoś Wójtowi Tadeuszowi Łopacie, który w dniu Narodowego Święta Niepodległości życzył nam wszystkim, aby w naszej gminie panowała zgoda i brak podziałów, żebyśmy razem dbali o naszą małą Ojczyznę. Po tym krótkim przemówieniu wszyscy zgromadzeni wyszli przed kościół, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe, na których rozpoczęcie Gminna Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. Po hymnie rozpoczęło się składanie kwiatów pod pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców hitlerowskich w latach 1939-1945.

 

Kwiaty złożyły następujące delegacje:

 • Wójt Tadeusz Łopata i Sekretarz Gminy Teresa Florek;
 • Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Radoniem i Radnym Rady Gminy Stanisławem Kucałą;
 • Radny Powiatowy Zbigniew Fraś, Bogdan Chorąży i Marek Kwaśnica;
 • uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;
 • Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając, Dyrektor Gminnego Zakładu Budżetowego Wacław Radoń i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Anna Kania;
 • Dyrektor Anna Gibas i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach.
 • Uczniowie wraz z Dyrektorem Bogusławem Żaloudikiem ze Szkoły Podstawowej w Izdebniku;
 • Dyrektor Katarzyną Nicpoń i przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Jastrzębi.

 

Po uroczystym złożeniu kwiatów Gminna Orkiestra Dęta zagrała kilka utworów i na tym w tym roku zakończyły się obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości w Lanckoronie.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.