Aktualności
Gminne obchody dnia strażaka w OSP Łaśnica

7 maja 2022 r. w Łaśnicy odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka, które zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lanckoronie.

 

 

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką jednostek przy budynku OSP w Łaśnicy, a ich pierwszym punktem było złożenie raportu zastępcy Komendanta Powiatowego PSP W Wadowicach bryg. Wojciechowi Grzybczykowi przez Komendanta Gminnego Związku OSP w Lanckoronie druha Łukasza Czwartka. Następnie została odprawiona msza św. w intencji druhów i druhen z OSP oraz ich rodzin. Msze św. koncelebrowali: kapelan OSP w Lanckoronie ks. kanonik Jan Bobrek oraz ks. proboszcz Adam Szczygieł. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra OSP z Izdebnika.

 

Po zakończeniu mszy św. rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Spiker uroczystości druh Kazimierz Marszałek poprosił o głos Prezesa Zarządu Odziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lanckoronie druha Józefa Godulę, który powitał zgromadzonych druhów i druhny oraz przybyłych gości:

 • druha Antoniego Kwarciaka – Członka Prezydium Zarządu Odziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie;
 • brygadiera Wojciecha Grzybczyka – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach;
 • ks. kanonika Jana Bobrka – kapelana OSP w Gminie Lanckorona;
 • ks. Adama Szczygła – proboszcza parafii pw. św. Joachima w Skawinkach;
 • Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę;
 • Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Frączka;
 • Kapelmistrza i Orkiestrę OSP w Izdebniku;
 • Druhny i Druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
 • Druhny i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z Izdebnika, Łaśnicy, Skawinek, Jastrzębi i Lanckorony.

 

„Straż to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania, radości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy silni umiejętnością łączenia doświadczenia starszych z pomysłowością młodzieży, silni poprzez współdziałanie z innymi” – mówił druh Godula, zwracając się do druhów OSP – „Dziękuję Wam za tę niezmienną gotowość służenia innym w potrzebie, za dążenie by w naszej gminie żyło się bezpieczniej, radośnie i piękniej, dzięki Waszym inicjatywom w różnych dziedzinach życia społecznego.” – na końcu swojej przemowy złożył strażackiej braci piękne życzenia – „Życzę, by strażacki sztandar nadal łączył nas w działaniu dla dobra nas wszystkich”.

 

Dzień Strażaka był również okazją do wyróżnienia i podziękowań druhom za trud, poświęcenie i wykonaną społecznie pracę. Pierwszym odznaczony strażakiem tego popołudnia był druh Edward Florek z OSP Lanckorona, który za swoją wieloletnia pracę otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – medal ten jest nadawany za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Akty dekoracji odznaczonego druha dokonali:  druh Antoni Kwarciak, brygadier Wojciech Grzybczyk, Wójt Tadeusz Łopata oraz Prezes Zarządu Odziału Gminnego Związku OSP RP druh Józef Godula.

 

W tym dniu przyznane odznaczenia otrzymali również:

 • Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Sławomir Kwaśnica z OSP Izdebnik;
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: druhna Karolina Kwaśnica-Kania z OSP Izdebnik, druh Rafał Godzik z OSP Izdebnik, druh Mateusz Zaremba z OSP Izdebnik;
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Tomasz Zaremba z OSP Izdebnik;
 • Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: druh Łukasz Florek z OSP Lanckorona, druh Rafał Malina z OSP Lanckorona, druh Patryk Pułczyński z OSP Lanckorona, druh Piotr Florek z OSP Lanckorona, druh Damian Trąbka z OSP Lanckorona, druh Łukasz Trela z OSP Lanckorona oraz druh Krzysztof Chwała z OSP Izdebnik.

 

W trakcie uroczystości 7 nowych członków OSP Łaśnica złożyło przyrzeczenie i tym samym zostało przyjętych w poczet członków OSP Łaśnica. Rotę przyrzeczenia odczytał Prezes OSP Łaśnica Witold Nogieć, a 7 osób: Anna Salawa, Barbara Skupień, Magdalenia Maciejewska-Ciapa, Sybila Lenik, Barbara Gibas, Jan Lenik i Piotr Marek złożyło przysięgę wobec sztandaru OSP Łaśnica.

 

Po tej podniosłej chwili głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata – „Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie, to dzięki Wam mieszkańcy naszej małej Ojczyzny – Gminy Lanckorona mogą spać spokojnie, bo jesteście przykładem jak w dzisiejszych trudnych czasach można godnie sprawować swoje obowiązki. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów do domów, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech św. Florian otacza Was i Wasze rodziny opieką, a słu żba w straży niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i nieustającym powodem do dumy.” – zakończył Wójt składając życzenia na ręce Prezesa Zarządu Odziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lanckoronie druha Józefa Goduli. Ostatnim punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości: brygadiera Wojciecha Grzybczyka oraz druha Antoniego Kwarciaka, którzy złożyli życzenia wszystkim druhom i druhnom z OSP z terenu Gminy Lanckorona.