Aktualności
gminne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2023 r. mszą św. o godz 11:00 odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Lanckoronie rozpoczęły się gminne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

 

W tym roku o oprawę muzyczną mszy św. zatroszczyły się dwie orkiestry: Gminna Orkiestra Dęta w Lanckoronie oraz Orkiestra Dęta OSP Izdebnik. We mszy św. tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Tadeusz Łopata, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek, Radni, Sekretarz Gminy Teresa Florek, Skarbnik Gminy Barbara Miska, przedstawiciele placówek edukacyjnych oraz jednostek organizacyjnych gminy. Mimo niesprzyjającej pogody na mszę św. w intencji Ojczyzny przybyło również dużo mieszkańców. Przed wejściem do kościoła uczniowie Szkoły Podstawowowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie rozdawali tradycyjne przypinki wykonane z biało-czerwonej wstążki przez Klub Senior+ w Lanckoronie oraz pracownice Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie.

 

 

W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe, którymi dowodził Prezes OSP Jastrzębia druh Marian Dziadkowiec:

– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie;

– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku;

– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi;

– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy;

– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinkach;

– poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie;

– poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Izdebniku;

– poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi.

 

W uroczystości wzięły udział także: Dziecięca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działające przy OSP Lanckorona.

 

W swojej homilii Brat Tomasz Kaczmarczyk OFM wspomniał o powiązaniu święta kościelnego Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski ze świętem państwowym uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz przypomniał pierwsze słowa Konstytucji 3 maja: „W imię Boga w Trójcy Jedynego…”.

 

Z racji opadów deszczu odwołano tradycyjny przemarsz z kościoła pod tablicę przy Urzędzie Gminy upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja, więc po zakończeniu mszy św. głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata. Wójt zwrócił się na początku do przedstawicieli jednostek oświatowych i przypomniał wagę wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, następnie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz zaprosił na koncert połączonych orkiestr, który miał miejsce zaraz po mszy św. Po zakończeniu koncertu Wójt podziękował obu Panom kapelmistrzom: Sławomirowi Pacholskiemu prowadzącemu lanckorońską orkiestrę i Tomaszowi Stępniowi z izdebnickiej orkiestry.

 

Następnie delegacje jednostek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy złożyły kwiaty pod tablicą przy Urzędzie Gminy:

– kwiaty w imieniu Mieszkańców i własnym złożył Wójt Tadeusz Łopata wraz z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Małgorzatą Dziadkowiec;

– kwiaty w imieniu Rady Gminy Lanckorona złożył Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z delegacją Radnych;

– następnie kwiaty złożyła delegacja dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki oraz Kierownik Gminnego Zakładu Budżetowego Stanisław Madej;

– delegacja Gminnego Żłobka w Lanckoronie wraz z Dyrektor Anitą Podolak-Cholewą;

– delegacja Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie wraz z Dyrektor Eweliną Leszczyńską-Wilk;

– delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach wraz z Dyrektor Anną Gibas;

– delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi wraz z p.o. Dyrektora Edytą Woźniak;

– delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie wraz z Panią Anetą Kurowską-Maj;

– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Niepodległość Polski w Izdebniku Teresa Łabędź.

 

Na końcu głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata, który podziękował Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Małgorzacie Dziadkowiec za przygotowanie uroczystości oraz zaprosił wszystkich do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.