Aktualności
gminne ćwiczenia strażackie w Lanckoronie

W dniu 9 listopada 2019 roku  w Lanckoronie odbyły się gminne ćwiczenia taktyczno-bojowe sił i środków KSRG oraz podmiotów współdziałających z KSRG  pod nazwą „Lanckorona 2019”.

 

Organizatorem ćwiczeń  był komendant gminny Związku OSP RP w Lanckoronie druh Stanisław Moskała  przy  współpracujący z  naczelnikiem  OSP Lanckorona  druhem  Józefem  Godulą.

 

Funkcję rozjemcy z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach pełnił mł. bryg. Jacek Kolber.

W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki OSP z naszej gminy.

Przebieg ćwiczeń obserwowali: Wójt Tadeusz Łopata oraz inspektorzy Urzędu Gminy: Barbara Kucharska  i Adam Dragan.

 

Tematyką ćwiczeń było gaszenie pożarów nieużytków oraz prowadzenie działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych z udziałem osób poszkodowanych.

Miejsce ćwiczeń: Teren przyległy do boiska sportowego w Lanckoronie, ul. Sportowa.

Cele ćwiczeń:

Cel główny:

Doskonalenie umiejętności członków OSP w czasie gaszenia pożarów zewnętrznych i działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych z udziałem osób poszkodowanych.

Cele operacyjne (szczegółowe):

  1. Doskonalenie umiejętności strażaków z zakresu taktyki działań związanych z gaszeniem

pożarów nieużytków oraz taktyki działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych
z udziałem osób poszkodowanych.

  1. Doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia łączności radiowej oraz telefonicznej

między stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach (zwanego

dalej SK KP PSP), a jednostkami OSP, w tym OSP z KSRG.

  1. Doskonalenie współdziałania zastępów OSP oraz umiejętności członków OSP
    w posługiwaniu się sprzętem gaśniczym i ratowniczym sprzętem hydraulicznym i medycznym.
  2. Doskonalenie umiejętności współdziałania kierującego działaniem ratowniczym z dowódcami odcinków bojowych oraz dowódcami zastępów OSP.

 

 Opis sytuacji początkowej.

            O godz. 20:00 w porze długotrwałej suszy dyżurny operacyjny SK KP PSP Wadowice otrzymał informację telefoniczną od osoby postronnej o zauważeniu silnego zadymienia
na obszarze ok. 20 arów w okolicy boiska sportowego w Lanckoronie. Według informacji zgłaszającego w pobliżu nie ma widocznych żadnych osób lecz znajduje się budynek klubowy, który może być w najbliższym czasie zagrożony ogniem.

 

            W trakcie działań gaśniczych dochodzi do wypadku samochodu osobowego z udziałem dwóch osób (kierowcy i pasażera) – samochód wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie, z komory silnika wydobywa się dym, poszkodowany kierowca w aucie, ranny pasażer poza pojazdem.

 

 

Po zakończeniu ćwiczeń mł. bryg. Jacek Kolber omówił ich przebieg. Następnie głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata, który podziękował strażakom-ochotnikom za udział w ćwiczeniach i za ich służbę.  Głos zabrał jeszcze pracownik Urzędu Gminy Adam Dragan zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, który podkreślił, że zawsze można liczyć na pomoc druhów z OSP.