Aktualności
Gminna Rada Seniorów na ogólnopolskiej konferencji „Rady na aktywność obywatelską”.

W Niepołomicach w dniach 21-22.11.2019 obyła się ogólnopolska konferencja „Rady na aktywność obywatelską”.  Dzięki uprzejmości Wójta Tadeusza Łopaty w konferencji mogła uczestniczyć Pani Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Lebiest oraz Pani Paulina Tomczykiewicz koordynująca pracę Radę.

 

W trakcie konferencji Pani Teresa Lebiest wraz z Panią Pauliną Tomczykiewicz promowały Gminę Lanckorona poprzez wydaną przez Gminną Radę Seniorów ulotkę podsumowującą dwuletnią kadencję lanckorońskiej GRS. W ulotce opisano powstanie i działalność GRS na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz umieszczono słowo od Pana Wójta dot. roli Gminnej Rady Seniorów. Wydanie ulotki było częścią projektu grantowego Fundacji MiLA. Ulotka jest dostępna w Urzędzie Gminy oraz w Klubie Senior+. 

 

 

Konferencję zorganizowała Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych jako podsumowanie działań skierowanych do seniorów w 2019 r. w ramach projektów „Wsparcie dialogu obywatelskiego poprzez Małopolską Sieć Rad Seniorów” oraz „Małopolskie Dni Rad Seniorów”. Konferencję objęła patronatem honorowym Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, natomiast patronat medialny nad konferencja objęło Radio Kraków i Głos Seniora. Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach Marek Ciastoń, Przewodnicząca Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, Eleonora Bujacz-Kusińska, i Prezes Fundacji MiLA Barbara Kazior. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Rad Seniorów i grup inicjatywnych z całej Polski, również zrzeszonych w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji wspierające seniorów w działaniach.

 

W programie znalazła się prezentacja rezultatów projektów realizowanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz wyników badania stanu rad seniorów w Małopolsce (więcej o badaniu na stronie www.mila.org.pl w zakładce publikacje), a także prezentacje dotyczące sytuacji rad seniorów w Polsce, wsparcia instytucjonalnego przez instytucje wojewódzkie i organizacje pozarządowe. Nie mogło również zabraknąć dyskusji na ważne dla rad seniorów tematy: finansowania funkcjonowania rad, ich udziału we współdecydowaniu o finansowaniu działań senioralnych w gminie, a także współpracy z samorządem lokalnym. Ponadto seniorzy mogli pod okiem trenerów z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej sami projektować innowacje lub wypróbować innowacyjną grę Senior Cuder, stworzoną i moderowaną przez przedstawicielkę Fundacji „Archezja”.