Aktualności
finał akcji „Kartka dla obrońców granic” w Izdebniku

17 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Izdebniku odbył się finał akcji „Kartka dla obrońców granic”, w trakcie którego delegacje uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu gminy przekazały przedstawicielom Wojsk Obrony Terytorialnej kartki z wyrazami wsparcia dla pełniących służbę mundurowych na wschodniej granicy naszego państwa.

 

Uroczysty apel o patriotycznym wydźwięku rozpoczął się od wspólnego zaśpiewana hymnu państwowego, następnie Wójt Tadeusz Łopata powitał gości z WOTu: Panią major Małgorzatę Zębalę-Wójcik, Pana porucznika Adama Trębacza i towarzyszącego im szeregowego Fudaleja.

 

W uroczystości przekazania kartek z wyrazami wsparcia uczestniczyli:

 • Wójt Tadeusz Łopata;
 • Dyrektor Biura Poselskiego Posła Filipa Kaczyńskiego i jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Pan Piotr Hajnosz;
 • Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Pan Zbigniew Małecki;
 • dyrektorzy szkół podstawowych z trenu gminy: Pani Teresa Łabędź, Pani Anna Gibas, Pan Mirosław Gajewski oraz  Pan Paweł Kołodziej;
 • delegacje uczniów z Izdebnika, Lanckorony i ze Skawinek;
 • przedstawiciele OSP Izdebnik;
 • uczniowie 8 klas z Izdebnika.

 

Na ścianie sali gimnastycznej wyświetlono baner, który Wójt Tadeusz Łopata postawił na swojej posesji. Plakat ten wyraża wsparcie dla pełniących służbę na granicy żołnierzy i członków innych formacji mundurowych.  Jak powiedział Wójt: „Baner, który ufundowałem z prywatnych środków wyraża wdzięczność nie tylko moją, ale także mieszkańców naszej gminy dla obrońców granicy.”

 

Sala gimnastyczna była pięknie udekorowana w motywy patriotyczne, wśród biało-czerwonych flag wisiał mundur, a na gazetce było hasło „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie dwóch 8 klas z Izdebnika przygotowali apel pełen patriotycznych utworów, przeplatany piosenkami patriotycznymi, po którego zakończeniu Wójt poprosił o zabranie głosu Panią major i Pana porucznika. Oboje wyrazili ogromną wdzięczność dla uczniów za wyrazy wsparcia i wzięcie udziału w akcji „Kartka dla obrońców granic”. Padły też znamienne słowa o tym, że w obliczu aktualnych wydarzeń takie podziękowania i wyrazy wsparcia od najmłodszych są szczególnie ważne dla członków służb mundurowych, którzy w większości moją rodziny i dzieci, które muszą opuścić, aby bronić granicy. Pani major przypomniała również, że w obecnym wojsku jest miejsce dla kobiet, które coraz chętniej wybierają wojskową ścieżkę kariery.

 

Następnie głos zabrał Pan Piotr Hajnosz, który podziękował Wójtowi za tak piękną inicjatywę oraz korzystając z okazji złożył życzenia świąteczne od siebie i od Pana Posła Filipa Kaczyńskiego, który nie mógł dotrzeć do Izdebnika, ponieważ przebywał w Warszawie, na posiedzeniu Sejmu.

 

Wójt zaprosił na środek sali przedstawicieli WOT i nastąpiło przekazanie kartek wykonanych przez uczniów, wśród których znalazły się też kartki z życzeniami świątecznymi:

 • w pierwszej delegacji byli uczniowie z ZS w Izdebniku wraz z Panią Dyrektor Teresą Łabędź;
 • następnie uczennice z SP w Skawinkach w z Panią Dyrektor Anną Gibas;
 • kolejną delegację tworzyły uczennice z SP w Lanckoronie wraz z Panem Dyrektorem Mirosławem Gajewskim;
 • w ostatniej delegacji był Pan Dyrektor SP w Jastrzębi Paweł Kołodziej.

 

Uczniowie z ZS w Izdebniku wręczyli również gościom małe prezenty świąteczne, a następnie życzenia świąteczne złożył wszystkim ks. proboszcz Andrzej Gawenda, uroczystość zakończyła się świątecznym akcentem w postaci pastorałki wykonanej przez najmłodszych uczniów ZS w Izdebniku.

 


Pan porucznik Adam Trębacz, który w Izdebniku odbierał kartki dla formacji mundurowych pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej jest już na granicy i przekaże kartki od uczniów przedstawicielom służb mundurowych.

Link do artykułu o spotkaniu w Izdebniku —> naciśnij tutaj