Aktualności
dożynki gminne w jastrzębi

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę 9 września 2018 roku w Jastrzębi. Zostały zorganizowane przez sołectwo Jastrzębia i Gminny Ośrodek Kultury.

 

Całość rozpoczął uroczysty przemarsz uczestników na boisko sportowe w Jastrzębi, gdzie sołtys Jastrzębi przywitał przybyłych gości, a przedstawicielki KGW z Jastrzębi powitały wszystkich specjalnie na tę okazję ułożoną przyśpiewką dożynkową. W trakcie Mszy św. wieńce dożynkowe zrobione przez członkinie stowarzyszeń działających w naszej gminie były złożone obok ołtarza, a przedstawiciele 4 miejscowości: Jastrzębi, Skawinek, Lanckorony i Izdebnika w strojach swoich stowarzyszeń uczestniczyli we Mszy św. Wspaniała pogoda sprawiła, że na boisko sportowe przybyły mnóstwo mieszkańców, żeby uczestniczyć w obchodach dożynkowych. Uroczystej oprawy dodawała obecność pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy i koła PSL. Gminna Orkiestra Dęta zadbała zaś o oprawę muzyczną Mszy św.

 

W dożynkowym spotkaniu uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką oraz m.in. Burmistrz Sułkowic Piotr Pułka, Radny Powiatowy Jerzy Sikora, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Kierownik Gminnego Zakładu Budżetowego Wacław Radoń, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Kania, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębi Katarzyna Nicpoń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Mirosław Gajewski, Sołtys Lanckorony Stefan Florek, Sołtys Izdebnika Mariusz Piekarz, Sołtys Skawinek Ryszard Gonet, Radni Rady Gminy Lanckorona, członkowie rad sołeckich, przedstawiciele OSP, przedstawiciele LKS, członkowie stowarzyszeń z terenu Gminy Lanckorona oraz mieszkańcy.

 

Piękny dożynkowy obyczaj wręczania bochenka chleba Wójtowi przez Starostów dożynek był kultywowany również w tym roku. Wójt wraz z sołtysami następnie pokroił bochny chleba i rozdawał wśród gości dożynkowych, a sołtysom wręczył woreczki z tegorocznym zbożem.

 

Prezes Stowarzyszenia Akolada Izdebnicka Cecylia Lang wręczyła Wójtowi wraz z członkinią Akolady Marią Wyrobą – Żądło wieniec dożynkowy z herbem Lanckorony zatwierdzonym przez heraldyków.

 

W trakcie trwania części oficjalnej zostały wręczone statuetki i wyróżnienia „Lanckoroński Kazimierz” nadawane przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lanckorona. Statuetki i wyróżnienia nadawane są za działalność na rzecz społeczności gminy, za promowanie gminy w dziedzinie kultury, pomnażanie dziedzictwa historycznego oraz podtrzymywanie lokalnej tradycji.

 

Statuetki „Lanckoroński Kazimierz” otrzymali:

  • Ryszard Frączek – na wniosek Wójta Gminy Lanckorona za działalność społeczną na rzecz Gminy Lanckorona i Sołectwa Jastrzębia; za poprawę infrastruktury technicznej; za działalność związaną z rozwojem oświaty, sportu i kultury; za pobudzanie aktywności społecznej i działalność na rzecz samorządu lokalnego oraz za niesienie pomocy potrzebującym.
  • Cecylia Lang – na wniosek Wójta Gminy Lanckorona za promowanie Gminy Lanckorona i sołectwa Izdebnik w dziedzinie kultury; pomnażanie dziedzictwa historycznego, podtrzymywanie lokalnej tradycji; założenie Stowarzyszenia Akolada Izdebnicka oraz za działalność na rzecz aktywności seniorów.
  • Aneta Kurowska-Maj – na wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy za działalność związaną z rozwojem kultury, za pracę na rzecz społeczności Lanckorony oraz za ogromne serce dla dzieci
  • Franciszek Kasiarz – na wniosek Sołtysa Sołectwa Jastrzębia za wieloletnią pracę społeczną w Sołectwie Jastrzębia; za krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

Wyróżnienia za aktywną pracę społeczną zostały przyznane na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Akolada Izdebnicka dla:

  • Bronisławy Bochenek;
  • Zofii Cora;
  • Teresy Kucharczyk;
  • Marii Żądło-Wyroba.

 

oraz  na wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy dla:

  • Mirosława Twardosz – inicjatora i założyciela Gminnej Orkiestry Dętej, pełniącego obecnie funkcję kierownika zespołu.

 

Kolejnym punktem programu był występ Stowarzyszenia Lanckoronianki ze specjalnie napisaną piosenką dożynkową. Występ cheerliderek z Zespołu Błysk i koncert Zespołu Młode Podhale zakończył część artystyczną dożynek. Przy dźwiękach zespołu Secret Band zabawa taneczna trwała do późnego wieczora.

 

Zapraszamy również do lektury listu, który na okoliczność gminnych Dożynek wystosował Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka i Starosta Powiatu Bartosz Kaliński

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.