Aktualności
Dożynki gminne 2019 w Skawinkach

W niedzielę 1 września 2019 r. odbyły się tegoroczne Gminne Dożynki, na które zapraszał Wójt Tadeusz Łopata pełniący honory gospodarza Gminnych Dożynek.

 

Organizatorem byli mieszkańcy Sołectwa Skawinki na czele z Sołtysem Ryszardem Gonetem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, którym kieruje Dyrektor Anna Kania. W organizację dożynek włączyli się również Radni Gminy Lanckorona ze Skawinek, członkowie Stowarzyszenia „Siedlisko Skawinki” oraz mieszkańcy pobliskiej Łaśnicy.

 

 

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. przy ołtarzu polowym w Skawinkach koncelebrowaną przez księży proboszczów parafii z terenu gminy: ks. Jana Bobrka z Lanckorony, ks. Andrzeja Gawendę z Izdebnika oraz ks. Adama Szczygła ze Skawinek. Uroczystą oprawę Mszy św. tworzyła obecność Gminnej Orkiestry Dętej oraz pocztów sztandarowych jednostek OSP. We mszy św. uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką, Radni, Sołtysi oraz tłumnie przybyli mieszkańcy gminy.

 

Po Mszy św. nastąpił przemarsz na Pilchówkę. Barwny korowód dożynkowy tworzyła Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe, delegacje sołectw z wieńcami dożynkowymi na czele z sołtysami oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Po dotarciu korowodu na miejsce krótki koncert dała Gminna Orkiestra Dęta, a następnie Wójt Tadeusz Łopata przywitał zaproszonych gości wśród, których byli m.in. Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona i Sołtys Jastrzębi Ryszard Frączek, Radni Rady Gminy Lanckorona, Dyrektor SP Lanckorona Mirosław Gajewski, Dyrektor SP Jastrzębia Paweł Kołodziej, Skarbnik Gminy Lanckorona Barbara Miska, Sołtys Lanckorony Józef Wypartowicz, Sołtys Izdebnika Mariusz Piekarz, Sołtys Podchybia Grzegorz Leniartek, członkowie Rad Sołeckich, przedstawiciele OSP, przedstawiciele LKS, członkowie stowarzyszeń z terenu Gminy Lanckorona oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Starostowie dożynek wręczyli Wójtowi poświęcony na Mszy św. bochen chleba oraz woreczki ze zbożem również poświęcone w trakcie nabożeństwa. Wójt zaprosił na scenę sołtysów i rozpoczął się kultywowany od kilku lat zwyczaj krojenia chleba, a następnie częstowania nim mieszkańców. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o dawnych narzędziach rolniczych, który bezapelacyjnie wygrał gospodarz tegorocznych dożynek Sołtys Skawinek. W ramach podziękowania Sołtysom za trud ich pracy i na pamiątkę tegorocznych dożynek Sołtys Skawinek Ryszard Gonet wręczył swoim kolegom podkowy na szczęście, a Klub Senior+ w Lanckoronie wykonał dla Starosty, Wójta i Sołtysów kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna pod gołym niebem.

 

W trakcie dożynek można było spróbować specjałów przygotowanych na tę okazję przez Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki, KGW Jastrzębia, Stowarzyszenie Lanckoronianki, KGW Izdebnik, Stowarzyszenie 3 Wionki z Jastrzębi, a dzieci mogły rysować i zrobić sobie zmywalne tatuaże przy stoisku Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie.