Aktualności
dotacja na wykonanie dokumentacji dot. stabilizacji usuwiska przy ul. Ogrodowej

8 maja 2023 r. Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata odebrał z rąk Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego promesę na 64 000,00 zł, które będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 120827 celem zabezpieczenia drogi ul. Ogrodowa w Lanckoronie w km od 0+030 do 0+080”.

 

Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem ruchów osuwiskowych ziemi w 2023 roku.

 

zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki