Aktualności
„AKTYWNA TABLICA” W SKAWINKACH JUŻ DZIAŁA

W ramach „Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” gmina Lanckorona w 2017 roku otrzymała od Wojewody Małopolski dotację celową w wysokości 11 200,00 złotych na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Głównymi celami dotacji są umożliwienie wykorzystania w procesie nauczania nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach dotacji zakupiono 3 tablice interaktywne, z których korzystają uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach.

 

Jak podkreśla Dyrektor SP w Skawinkach Anna Gibas – „z tablic interaktywnych korzystają uczniowie zarówno z nauczania zintegrowanego czyli klas I – III, jak i uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej i gimazjum”.

 

Tablice są aktywnie używane w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi, co możemy zobaczyć w  załączonej fotogalerii.

 

Pani Katarzyna Stankiewicz wraz z I klasą korzystają bardzo często z tablicy interaktywnej:

 

 

Klasa VII na przedmiocie „doradztwo zawodowe” prowadzonym przez panią Anetę Kot również korzystała z tablic interaktywnych:

 

 

Uczniowie klasy II G wraz z panem Janem Łopatą na lekcji historii sprawdzali czy na tablicy interaktywnej można oglądać filmy historyczne.