Aktualności
Ostrzeżenie meteorologiczne

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że w dniach od 03.03.2016 r. do 04.03.2016 r. na terenie powiatu wadowickiego zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 może przekroczyć poziom dopuszczalny.

Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.
Więcej informacji na temat prognozy zanieczyszczenia na terenie województwa małopolskiego można znaleźć na stronie internetowej: www.powiat.wadowice.pl i www.powietrze.malopolska.pl