Aktualności
Laptopy dla szkół w ramach programu „Zdalna szkoła+”

W poniedziałek 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Lanckorona odbyło się przekazanie dyrektorom szkół laptopów zakupionych w ramach programu „Zdalna szkoła+”. Gmina Lanckorona na zakup sprzętu otrzymała 74 997 złotych. Środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) umożliwiły zakup 39 komputerów dla 4 szkół podstawowych, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego.

– W ramach programu Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła +” przekazuję na Wasze ręce kolejną partię laptopów przeznaczonych do zdalnego nauczania. Przyszło nam funkcjonować w nowej rzeczywistości niełatwej zarówno dla Was jako dyrektorów placówek jak i dla nauczycieli i uczniów. Jestem przekonany, że zakupiony przez nas sprzęt komputerowy w pewnym stopniu ułatwi tą pracę i przyczyni się do sprawniejszej komunikacji uczniów z nauczycielami. Liczę na to, że od września sprzęt ten posłuży nam tylko do stacjonarnych zajęć w szkole, czego Wam życzę – powiedział Wójt Tadeusz Łopata.

W kwietniowej edycji programu „Zdalna szkoła” Gmina Lanckorona zakupiła 37 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Kwota przyznanego wówczas wsparcia wyniosła wtedy 60 tys. złotych.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Wykaz szkół, które otrzymały urządzenia:

  • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie
  • Szkoła Podstawowa w Skawinkach
  • Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
  • Zespół Szkół w Izdebniku