Aktualności
„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”

mlodziezowe-centrum-kultury-loga


Młodzieżowe Centrum Kariery

w Andrychowie

 

rozpoczyna nabór do projektu
„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”
realizowany w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

 

Projekt skierowany jest dla osób:

 • w wieku 18 – 24 lat
 • nieaktywnych zawodowo, nieuczących się

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia i staże zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B*
 • kurs komputerowy ECDL*
 • kurs przedsiębiorczości*
 • kurs językowy*
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

*udział w kursie zostanie zarekomendowany przez doradcę zawodowego

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • dofinansowanie kosztów dojazdu, wyżywienie
 • ubezpieczenie zdrowotne i NNW
 • dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

SZCZEGÓŁOwe INFORMACJE:

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

tel. 33 873 20 90

e-mail: mck.andrychow@ohp.pl    

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA