Aktualności
Dofinansowanie dla Gminy Lanckorona

W dniu 14 maja 2019 roku Gmina Lanckorona otrzymała promesy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kapliczki rzymskokatolickiej pw. Świętego Walentego powstałej w 1833 r. położonej w miejscowości Izdebnik” oraz zadania pn. „Lanckorona, budynek przy Rynku nr 57 (dawniej 119), 1868 r., wymiana zużytych elementów konstrukcji drewnianej oraz rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej”.