Aktualności
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego w Lanckoronie

15 sierpnia 2020 r. Wójt Tadeusz Łopata w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Frączka, Wiceprzewodniczącego Stanisława Kucały i Radnych: Bogdana Chorążego, Grzegorza Leniartka i Huberta Skupnia złożyli symboliczne kwiaty i zapalili znicze na grobach ofiar II wojny światowej i przy pomniku „Wiara i Wolność”.

 

Skromne uroczystości upamiętniły Święto Wojska Polskiego. Przypominamy, że w swoim liście do mieszkańców Wójt zachęcał do dostępnej każdemu formy świętowania, jaką było zapalenie znicza na grobie nieznanego żołnierza lub pod obeliskami upamiętniającymi poległych obrońców Ojczyzny. W liście Wójt napisał: „w ten sposób możemy uczcić ich pamięć i pokazać przyszłym pokoleniom, że nawet w warunkach trwającej epidemii byliśmy w stanie zatrzymać się na chwilę, by podziękować Bogu i tym, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnej Ojczyźnie.”

 

Po Mszy św. o godz. 9:00 delegacja Radnych na czele z Wójtem w towarzystwie ks. Michała Hansa złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod lanckorońskim pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców hitlerowskich. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na dwóch pomnikach na lanckorońskim cmentarzu: pierwszy z nich to pomnik śp. Kazimierza Kocika ps. „Achilles” i jego towarzysza broni Jacka, którzy zginęli w partyzanckiej walce z hitlerowskim okupantem w Skawinkach; a drugi pomnik to grobowiec ofiar mordu hitlerowskiego na rodzinie Rosińskich. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem „Wiara i Wolność”, gdzie Wójt przypomniał wszystkim zebranym, że musimy pamiętać o naszej historii i pokazywać czynem, że się jej nie wstydzimy i musimy przekazać pamięć przyszłym pokoleniom.