Aktualności
Wyjaśnienie Wójta w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lanckorona

Na spotkaniach i zebraniach z mieszkańcami wielokrotnie zadawano mi pytania dotyczące działalności Gminnego Zakładu Budżetowego m. in. w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych. Chciałbym zdementować pojawiające się w mediach, szczególnie internetowych nierzetelne informacje, mające na celu rozniecać niepokojące emocje wśród społeczności naszej gminy.

Praca Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek gminnych (GOPS, GOK, GBP i GZB) jest sprawdzana przez instytucje kontrolne. Zalecenia i zarządzenia pokontrolne są na bieżąco wypełniane w tych jednostkach organizacyjnych.

W drodze publicznego przetargu Urząd Gminy w Lanckoronie wybrał na Wykonawcę w zakresie odbierania i wywozu odpadów firmę EMPOL z Tylmanowej. Jednocześnie firma EMPOL podpisała umowę na podwykonawstwo z Gminnym Zakładem Budżetowym w Lanckoronie, który posiadając decyzję Starosty Wadowickiego na transport odpadów oraz dysponując niezbędną bazą transportową, od 01.04.2015 r. świadczy usługi odbioru i wywozu nieczystości z gminy Lanckorona.

W zakładce WÓJT ODPOWIADA poruszam tematykę gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w naszej gminie oraz przedstawiam krótką charakterystykę zadań i zleceń wykonywanych przez Zakład Budżetowy.