Aktualności
11 listopada – relacja z gminnych obchodów narodowego święta niepodłegłości

11 listopada 2021 r. miały miejsce w Lanckoronie gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w trakcie których świętowaliśmy wspólnie 103. rocznicę odzyskania niepodległości. Tegoroczne świętowanie upłynęło w cieniu wydarzeń, które mają miejsce na wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Tym większego znaczenia nabierają słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że „wolność nie jest dana raz na zawsze; trzeba ją stale zdobywać na nowo; wolność została nam dana, ale i zadana”.

 

Uczestnicy Klubu Senior+ w Lanckoronie wykonali w ramach zajęć przypinki z biało-czerwonej wstążki, które otrzymał każdy uczestnik gminnych obchodów. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę koncelebrowana przez ks. proboszcza Jana Bobrka, ks. proboszcza Andrzeja Gawendę i ks. proboszcza Adama Szczygła. W homilii i w modlitwie wiernych mocno wybrzmiały słowa o potrzebie jedności narodu w tak trudnych czasach. We Mszy św. oprócz mieszkańców wzięli udział także przedstawiciele władz Gminy Lanckorona: Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką; Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z Wiceprzewodniczącymi Stanisławem Kucałą i Tadeuszem Wyką, Radni Rady Gminy, Sekretarz Gminy Teresa Florek; dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Dziadkowiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając, Dyrektor Gminnego Zakładu Budżetowego Stanisław Madej oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki, Dyrektorzy Szkół, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Pocztami sztandarowymi wraz z delegacjami strażaków i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Lanckorony dowodził dh Łukasz Florek.

 

W uroczystych gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięły udział następujące poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie;
 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi;
 • poczet sztandarowy OSP Lanckorona;
 • poczet sztandarowy OSP Izdebnik;
 • poczet sztandarowy OSP Łaśnica;
 • poczet sztandarowy OSP Jastrzębia;
 • poczet sztandarowy OSP Skawinki.

 

Piękną oprawę muzyczną mszy św. i oficjalnej części uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Przemysława Drabczyka. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zgromadzeni wyszli przed kościół, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe, które zapoczątkowało zagranie hymnu państwowego przez Gminną Orkiestrę Dętą i wspólne odśpiewanie.

 

 

Pod pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców hitlerowskich w latach 1939-1945 delegacje złożyły kwiaty.

 

 

W imieniu mieszkańców Gminy wieniec złożył Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata wraz z Senatorem RP Andrzejem Pająkiem, Sekretarz Gminy Teresą Florek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Małgorzatą Dziadkowiec.

 

Następnie kwiaty złożyły pozostałe delegacje:

 • Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Ryszardem Stanisławem Kucałą i Tadeuszem Wyką;
 • Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając oraz Kierownik Gminnego Zakładu Budżetowego Stanisław Madej;
 • Przedstawiciele Gminnego Koła PSL;
 • Delegacja ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi;
 • Dyrektor Mirosław Gajewski wraz z delegacją ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;
 • Kierownik Ośrodka 6-5 Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie Marcelina Tyrpa-Opyrchał;
 • Wicedyrektor Kornelia Maślanka-Gołąb wraz z delegacją uczniów z Zespołu Szkół w Izdebniku;
 • Dyrektor Anna Gibas i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach.
 • Delegacja pracowników z Gminnego Żłobka w Lanckoronie.

 

Po uroczystym złożeniu kwiatów pochód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą przeszedł przez lanckoroński rynek, następnie ul. Świętokrzyską pod pomnik „Wiara i Wolność”, gdzie Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata wraz z Senatorem RP Andrzejem Pająkiem złożyli kwiaty w imieniu własnym i Mieszkańców Gminy. Następnie kwiaty złożyła delegacja Gminnego Koła PSL.

 

Po złożeniu kwiatów głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata, a następnie Senator RP Andrzej Pająk. Obaj w swoich przemówieniach mocno podkreślili, że walka o wolność nie skończyła się wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918r., cały czas naród jest wystawiany na próby przez historię i musimy wszystko robić, żeby historia nie zatoczyła koła i nie przyszło nam ponownie walczyć o niepodległość.

 

Po zakończeniu części oficjalnej Gminna Orkiestra Dęta zaprezentowała wiązankę utworów przygotowaną na tę okazję, a członkinie Stowarzyszenie 3 Wionki w Jastrzębi zapaliły symboliczny znicz pod pomnikiem „Wiara i Wolność”.

 


Wójt Gminy Lanckorona pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

 

 

 

 

10 listopada br. przedstawiciele Klubu Senior+ wręczyli na ręce Wójta zrobione przez nich przypinki, które dzień później zostały rozdane mieszkańcom w trakcie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.