Aktualności
11 listopada 2022 r. – relacja z gminnych obchodów narodowego święta niepodłegłości

11 listopada 2022 r. miały miejsce w Lanckoronie gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w trakcie których świętowaliśmy wspólnie 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Tegoroczne świętowanie upłynęło w cieniu wydarzeń związanych z toczącą się wojną w Ukrainie.  Tym większego znaczenia nabierają tutaj słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że „wolność nie jest dana raz na zawsze; trzeba ją stale zdobywać na nowo; wolność została nam dana, ale i zadana”.

 

Uczestnicy Klubu Senior+ w Lanckoronie wykonali w ramach zajęć przypinki z biało-czerwonej wstążki, które otrzymali uczestnicy gminnych obchodów przy wejściu do kościoła. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę koncelebrowana przez ks. proboszcza Rafała Cinala oraz ks. proboszcza Andrzeja Gawendę. W homilii i w modlitwie wiernych mocno wybrzmiały słowa o potrzebie zjednoczenia narodu w tak trudnych i niespokojnych czasach. Ks. kanonik Andrzej Gawenda przypomniał szereg najważniejszych wydarzeń z dziejów najnowszych, które wspaniale skonsolidowały polski naród, jak wybór Jana Pawła II na papieża, zamach na papieża Polaka oraz jego śmierć.

 

We Mszy św. oprócz mieszkańców wzięli udział także przedstawiciele władz Gminy Lanckorona: Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką; Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz Radnymi Rady Gminy, Sekretarz Gminy Teresa Florek; Skarbnik Gminy Barbara Miska, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Dziadkowiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając,  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki, Dyrektorzy Szkół, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Pocztami sztandarowymi wraz z delegacjami strażaków i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Lanckorony dowodził dh Józef Godula – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

 

W uroczystych gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięły udział następujące poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie;
 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi;
 • poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Niepodległość Polski w Izdebniku;
 • poczet sztandarowy OSP Lanckorona;
 • poczet sztandarowy OSP Izdebnik;
 • poczet sztandarowy OSP Łaśnica;
 • poczet sztandarowy OSP Jastrzębia;
 • poczet sztandarowy OSP Skawinki.

 

Piękną oprawę muzyczną mszy św. i oficjalnej części uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra Dęta pod kierunkiem pani kapelmistrz Justyny Pająk oraz kierownika orkiestry Mirosława Twardosza. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zgromadzeni wyszli przed kościół, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe, które zapoczątkowało zagranie hymnu państwowego przez Gminną Orkiestrę Dętą i wspólne odśpiewanie punktualnie w samo południe.

 

 

Pod pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców hitlerowskich w latach 1939-1945 delegacje złożyły kwiaty.

 

W imieniu mieszkańców Gminy wieniec złożył Pan Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata wraz z Panią Sekretarz Gminy Teresą Florek oraz Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Małgorzatą Dziadkowiec.

 

Następnie kwiaty złożyły pozostałe delegacje:

 • Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Wyką i Radnym Grzegorzem Leniartkiem;
 • Delegacja z Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie na czele z Panią Dyrektor Eweliną Leszczyńską-Wilk;
 • Dyrektor Mirosław Gajewski wraz z delegacją ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie;
 • Wicedyrektor Kornelia Maślanka-Gołąb wraz z delegacją z Zespołu Szkół w Izdebniku;
 • Delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Konfederatów Barskich w Jastrzębi na czele z Dyrektorem Pawłem Kołodziejem;
 • Delegacja z Gminnego Żłobka w Lanckoronie na czele z Panią Dyrektor Anitą Podolak-Cholewą;
 • Dyrektor Anna Gibas i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skawinkach;
 • W imieniu Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: Dyrektor Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Lanckoronie Zbigniew Małecki, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Zając oraz Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Kozik;
 • Kierownik Ośrodka 6-5 Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie Marcelina Tyrpa-Opyrchał wraz z delegacją;
 • Przedstawiciele Gminnego Koła PSL.

 

Po uroczystym złożeniu kwiatów pochód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą przeszedł przez lanckoroński rynek, następnie ul. Świętokrzyską pod pomnik „Wiara i Wolność”, gdzie Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata złożył kwiaty w imieniu własnym i Mieszkańców Gminy.

 

Po złożeniu kwiatów Wójt wygłosił okolicznościowe przemówienie, które w mocny i zdecydowany sposób pokazało jakimi wartościami się kieruje Wójt i jakie zachowania zdecydowanie piętnuje. Wójt w stanowczy sposób wypowiedział się o szeroko pojętej opozycji, która podważa i wyśmiewa wartości związane z patriotyzmem czy kultywowaniem tradycji, która wyśmiewa upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych czy wręcz wypomina mu, że dbając o pamięć historyczną przyczyniał się do wmurowywania tablic pamiątkowych czy stawiania pomników upamiętniających bohaterów. Wójt wspomniał również o szkołach, które dzięki jego staraniom mają patronów oraz sztandary i wyraził przy tym nadzieję, że za rok również Szkoła Podstawowa w Skawinkach będzie posiadała swojego patrona oraz, że ich poczet sztandarowy dołączy do pozostałych szkół. Dbanie o wspólnotę gminną to przede wszystkim dbanie o rozwój edukacji, tutaj Wójt wspomniał o wszystkich inwestycjach związanych z rozbudowywanie i remontowaniem infrastruktury szkolnej w naszej gminie. Wójt także się odniósł do sytuacji związanej z odzyskaniem praw miejskich przez Lanckoronę – zdecydowanie opowiedział się za ich odzyskaniem i podsumował, że to, że wieś nie chce być miastem to jest fenomen na skalę kraju. Na zakończenie Wójt podziękował wszystkim za obecność i zwrócił się również z podziękowaniami dla Gminnej Orkiestry Dętej.

 

Po nagrodzonym oklaskami przemówieniu Wójta trzy delegacje złożyły znicze pod pomnikiem „Wiara i Wolność”: delegacja z Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie oraz delegacja Radnych Rady Gminy Lanckorona. Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej.

 

 


 

Wójt Gminy Lanckorona pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.