Aktualności
10 000 zł dotacji celowej na remont kapliczki św. Antoniego w Izdebniku

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie dotacji na remonty zabytkowych kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2021”. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na terenie Małopolski. W tym roku ze środków Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 550 tys. zł możliwe będzie odnowienie 52 obiektów. Dotacje zostały przyznane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

 

 

 

Wójt Gminy Lanckorona informuje o przyznanej dotacji celowej w wysokości 10 000 zł na remont kapliczki pw. św. Antoniego Padewskiego z 1820 r. położonej w miejscowości Izdebnik (niedaleko kościoła parafialnego, przy DK52).

 

Jak podkreśla Wójt Tadeusz Łopata – „Będzie to już kolejne (po kościółku pw. św. Walentego w Izdebniku, figurze św. Alojzego w Lanckoronie i kapliczce „Dzwonek” w Skawinkach) zadanie obejmujące renowację kapliczek na terenie Gminy Lanckorona.”

 

Kapliczka pw. św. Antoniego padewskiego postała w 1820 r. W roku 1899 odrestaurowano kapliczkę, a na przełomie XX i XXI wieku dokonano częściowego remontu tego obiektu, gdyż spękane mury rozchodziły się na boki co groziło zawaleniem obiektu.

 

Obecnie wewnątrz kapliczki usytuowany jest drewniany ołtarzyk na kamiennej mensie. W centrum znajduję się patron kapliczki Św. Antoni. Elementy konstrukcji dachu są w bardzo złym stanie, widoczne są szpary między dachówkami, niektóre zmieniły kąt nachylenia względem innych. Na powierzchni ścian zewnętrznych widoczne są bardzo mocne zawilgocenia i zasolenia. Stalowe rynny są w złym stanie zachowania, farba je pokrywająca silnie się łuszczy. Wnętrze kapliczki jest zawilgocone, co negatywnie wpłynęło na tynk i farbę. Tynk się mocno osypuje. Widać liczne przebarwienia. Widoczne liczne ubytki farby na tynku.  Drewniany ołtarz posiada ubytki w polichromii jak i w samej strukturze drewna. Posadzka jest w złym stanie zachowania, kamienne płytki są wytarte oraz popękane.

 

W związku z tym planowany zakres prac musi objąć m.in.: wymianę poszycia dachowego, renowację ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz konserwację drewnianego polichromowanego ołtarza. Całkowity koszt realizacji zadania to 40 000 zł.

 

Zdjęcia przedstawiają stan kapliczki na marzec 2021 r.